ELMARK
 1. 0 Количка (0 продукта)
  Количката е празна

Миниатюрни автоматични предпазители

Автоматични предпазители

 

За какво служат автоматичните предпазители?

Автоматичните предпазители (наричани още прекъсвачи) по своята същност представляват електрически превключватели, чиято основна функция е да предпазват веригата от претоварване. Техните свойства обаче съвсем не свършват дотук. По отношение на защитните функции, които те изпълняват, от голямо значение е и предпазването от късо съединение. На пазара се предлага богата и разнообразна гама от автоматични предпазители, които могат да се различават един от друг по множество критерии. Сред въпросните показатели са генерираният ток на късо съединение, кривата на изключване, номиналния ток и т.н. По-надолу в текста ще научите малко повече за характеристиките на автоматичните предпазители като продуктова категория.

 Автоматични предпазители 1

Автоматични предпазители - прекъсвачи
 

Принцип на работа на автоматичните предпазители

Два са основните принципи на работа при автоматичните предпазители. Първият от тях е свързан с конструкция, в която има вграден електромагнит. Този електромагнит развива магнитна сила, чието увеличение зависи от нарастването на тока в електрическата верига. Когато въпросната магнитна сила достигне до определени граници, възникват условия за прекъсване на веригата. От друга страна, вторият принцип на работа на автоматичните предпазители включва използването на биметална пластина. При подобен механизъм с нарастване големината на тока в електрическата верига, се покачва температурата в биметалната пластина. В днешно време често се залага на прекъсвачи, които притежават и двата описани дотук механизма. Въпросните комбинирани автоматични предпазители са доста по-гъвкави по отношение отговаряне изискванията на потребителя и характеристиките на електрическата верига.

Дефектнотокова защита 2

Автоматични предпазители - вземете при нас
 

Конструкция и елементи на автоматичните предпазители

Както вече казахме, днес по-голямата част от автоматичните предпазители притежават както електромагнит, така и биметална пластина. Кои други елементи обаче съставляват част от тяхната конструкция? В следващите редове ще научите най-важните сред тези елементи.
- палец (ръкохватка) – започваме с ръкохватката, чието основно предназначение е да осъществява ръчното превключване и връщането в изходно положение на автоматичния предпазител. В допълнение, тя във всеки един момент показва в какво състояние се намира прекъсвачът (тоест дали е включен или изключен).

Автоматични предпазители 3

Автоматични предпазители - видове


- превключващ механизъм – чрез него всъщност се привеждат в движение контактите на автоматичния предпазител. В зависимост от типа и модела на конкретния прекъсвач, е възможно въпросните контакти да се преместват едновременно или пък поотделно.

Автоматични предпазители 4

Автоматични предпазители - елементи


- други елементи – в конструкцията на автоматичните предпазители са налични и други елементи, които играят важна роля за правилното им функциониране. Сред тях са например биметалната пластина, магнитната сърцевина, дъгогасителната камера и др.

 Автоматични предпазители 5

 

Автоматични предпазители – видове и критерии за класификация

Както вече казахме, има редица критерии, според които автоматичните предпазители могат да бъдат класифицирани на отделни видове и групи. Всеки от критериите отговаря на определени нужди и изисквания на потребителя, както и характеристики на съответната електрическа верига. Нека да разгледаме поотделно тези критерии:
- номинални стойности на тока – изборът на автоматичен предпазител се прави от проектантите на база изчисления на електрическите режими на инсталацията и удовлетворяване на определени изисквания. Типичните стойности на номиналния ток в зависимост от автоматичния предпазител са съответно: 1; 2; 4; 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63А. Изборът може да бъде направен и според дебелината на сечението на положения кабел за номинален ток: In = 6 А, крива “С” - за проводник min 1 мм2; In =10 А, крива “С” - за проводник min 1.5 мм2; In = 16 А, крива “С” - за проводник min 2.5 мм2; In = 25 А, крива “С” - за проводник min 4 мм2.

Автоматични предпазители 6

Автоматични предпазители - категории


- генериран ток на късо съединение (максимална изключвателна възможност) – това е един от важните критерии, когато става въпрос за избор на конкретна категория автоматични предпазители. Този показател разкрива какъв по големина ток може да понесе автоматичният предпазител, без да се разруши. Мерната единица, която се използва за измерване на генерирания ток на късо съединение, са амперите (A) или килоамперите (kA). В България по принцип най-предпочитани са автоматичните предпазители, генериращи ток на късо съединение 6000 А (6kA). Освен тях обаче, в онлайн магазина на ELMARK се предлагат и други типове автоматични предпазители. Избраният от вас автоматичен предпазител би могъл също така да генерира ток на късо съединение 4500 А (4,5 kA) или пък 10 000 A (10 kA). По-ниските стойности (4,5 и 6 kA) се отнасят за автоматични предпазители с битово предназначение, а по-високите (10 kA и нагоре) – за прекъсвачи с промишлена употреба.

Автоматични предпазители 7

Автоматични предпазители - крива на изключване


- крива на изключване – какво представлява кривата на изключване? Тя представлява времетокова характеристика, представяща кратността на номиналния ток, който автоматичният предпазител може да изключи, и времето за сработване на прекъсвача. Ние от ELMARK предлагаме автоматични предпазители с криви на изключване „B“, „C“ и „D“. Стандартният избор за домакинствата са автоматичните предпазители с крива на изключване „C“. Те гарантират достатъчно бързо задействане на прекъсвача с оглед максимално ефективната защита на електрическата верига в къщата или апартамента. Автоматичните предпазители с останалите две криви на изключване се използват при по-специфични ситуации и съоръжения. Приложението на тези с крива на изключване „B“ е свързано главно със защитата на по-дълги линии (при трафопостове например). От друга страна, автоматичните предпазители с крива на изключване „D“ са предназначени за промишлени консуматори с по-голям пусков ток.

Автоматични предпазители 8

Автоматични предпазители - качество и надежност


- брой полюси – по отношение на характеристиката „номинално напрежение“ най-често автоматичните предпазители работят на фазово напрежение 220 – 240 VAC и 380 – 400 VAC. Спрямо това се определя броят на полюсите на всеки един прекъсвач. А те могат да са 1P, 2P за фазово напрежение 220 – 240 VAC, 3Р и 4P при 380 – 400 VAC.

Автоматични предпазители 9

Автоматични предпазители - вземете при нас


- монтаж – автоматичните предпазители се монтират на специално предназначена за целта DIN шина. По своята същност DIN шините представляват плътни или перфорирани шини за табла. Те обикновено служат за закрепване на различна апаратура, в това число и автоматични предпазители. В зависимост от метала, от който са изработени, DIN шините могат да бъдат метални, пластмасови или алуминиеви.

Автоматични предпазители 10

Автоматични предпазители - нашите предложения


Освен споменатите видове, ние от ELMARK предлагаме още артикули от категория „Автоматични предпазители“. Сред специалните ни предложения е например автоматичен предпазител, който прекъсва едновременно фазовия и нулевия проводник с цел по-добра защита на електрическата система като цяло. DC серията автоматични предпазители пък е предназначена за предпазване на постояннотокови консуматори. Продуктите от тази серия се използват главно в сферата на промишлеността, в различни цехове и производствени помещения. ELMARK може да ви предостави също така и други типове автоматични предпазители, отговарящи на индивидуалните ви нужди и характеристиките на електрическите вериги във вашето помещение.

 

Автоматични предпазители – допълнителни аксесоари

Към автоматичните предпазители е възможно да бъдат закупени и най-различни допълнителни аксесоари. Те ще предложат още допълнителни функции към гореспоменатите на автоматичните предпазители. В следващите редове ще научите повече за част от аксесоарите за автоматични предпазители, предлагани в онлайн магазина на ELMARK.
- комбиниран напреженов изключвател – най-често се свързва към главния прекъсвач, но може да бъде монтиран и към определен токов кръг, който желаем да предпазим. Функцията на това устройство е да следи стойностите на напрежението и да изключи прекъсвача при ниско напрежение под 170 VAC или при високо напрежение над 270 VAC. По този начин можем да предпазим успешно нашите електроуреди при подаване на ниско или високо напрежение към ел. таблото.

Автоматични предпазители 11

Автоматични предпазители - аксесоари


- дистанционен стоп – функциите на този аксесоар за автоматични предпазители до голяма степен стават ясни от неговото наименование. Благодарение на дистанционния стоп се осъществява спиране от разстояние при подаване на напрежение. Така можете да вземете предпазни мерки във всеки един момент, в който прецените, че са налице някаква опасност или риск за електрическата верига.

Автоматични предпазители 12

Автоматични предпазители - защита


- помощни контакти – помощните контакти са често използван аксесоар за автоматични предпазители. Тяхната употреба обикновено е за подаване на сигнал. При сработване на автоматичния предпазител, съответният помощен контакт се активира, като подава сигнал към системата за управление или сигнализация.

Автоматични предпазители 13

Автоматични предпазители - блокиращо устройство


- блокиращо устройство за автоматичен предпазител – блокиращото устройство се използва в по-специфични ситуации, когато е нужно гарантирането на допълнителна защита както за автоматичните предпазители, така и за електрическата система и нейните елементи. Монтажът му се осъществява непосредствено до палеца на автоматичния предпазител, като по този начин не позволява включването и изключването му.

Автоматични предпазители 14

Автоматични предпазители - полезни съвети
 

Полезни съвети и практики относно автоматичните предпазители

Продължаваме с няколко полезни съвета и практики във връзка с автоматичните предпазители. Въпросните съвети и практики ще ви помогнат от една страна да се справите по най-добрия начин с избора на автоматичните предпазители, а от друга – да сте наясно с подходящите моменти за тяхната смяна. Ето какво трябва да знаете в тази посока:
- избор на автоматичен предпазител – когато избирате автоматични предпазители, трябва да бъдете особено внимателни по отношение на номиналните стойноности на тока, за които говорихме по-нагоре в текста. Задължително направете този избор въз основа изчисления на електрическите режими на инсталацията или нейните изисквания. Или казано с други думи, определете какви точно номинални стойности на тока ви трябват за съответната инсталация и потърсете на пазара най-подходящия за вашите нужди автоматичен предпазител.

Автоматични предпазители 15

Автоматични предпазители - надежност


- смяна на автоматичен предпазител – такава смяна се прави, когато съответният автоматичен предпазител се е амортизирал с времето и вече не работи както трябва. Има няколко признака, които могат да ви подскажат за подобен проблем. Сред тях са нагряването на автоматичния предпазител, появата на мирис на изгоряло, честото му падане или странен шум при работата му. Ако някой от споменатите признаци е налице, то с голяма вероятност съвсем скоро ще ви се наложи да смените автоматичния предпазител.

Автоматични предпазители 16

Автоматични предпазители - най-добрите на пазара


За какво служат автоматичните предпазители
Принцип на работа на автоматичните предпазители
Конструкция и елементи на автоматичните предпазители
Автоматични предпазители – видове и критерии за класификация
Автоматични предпазители – допълнителни аксесоари
Полезни съвети и практики относно автоматичните предпазители

      Филтър
      Подреди по:
      Продукти на страница:

      Всички цени са с включен ДДС

      • Цена:
       . с ДДС
      • Количество:

      -неналичен

      Към продукта

      Технически характеристики

       0
       0
      Сравнение